Jesteś tutaj

URZĘDOWE

09/04/2018
Przpominamy, że w poniedziałek 16 kwietnia 2018r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2018r.
04/04/2018
Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w następującej ilości, część 1 drewno wielkowymiarowe iglaste – 53,75 m³, część 2 opałowe iglaste – 37,08 m³, część 3 drewno st do mech przerobu – 22,10 m³, część 4 – 21,65 m³, część 5 – 9,44 m³. Pisemne oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów do godz. 10:00 dnia 16 kwietnia 2018 roku.
29/03/2018
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Augustowie przeznaczonych do oddania w użyczenie.
Informacja o godzinach pracy kasy
28/03/2018
Informacja w dniu 30.03.2018 r. Kasa Urzędu Miejskiego w Augustowie będzie czynna do godziny 10:00
oświadczenie
28/03/2018
Szanowni Państwo oświadczam, że najbliższa sesja Rady Miejskiej w Augustowie, została zwołana na dzień 28 marca 2018 r. z naruszeniem § 5 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Augustowie 
27/03/2018
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz przyznania w ramach odszkodowania.