Jesteś tutaj

URZĘDOWE

25/01/2019
Burmistrz Miasta Augustowa uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1340 ze zm.) w 2019 r. producenci rolni otrzymają wyższy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do upraw rolnych oraz mogą ubiegać się o jego zwrot również do chowu lub hodowli bydła.
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Augustowa w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2019 na terenie gminy Miasto Augustów
24/01/2019
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Augustowa w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2019 na terenie gminy Miasto Augustów
22/01/2019
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego iglastego
21/01/2019
W czwartek, 17 stycznia b.r. w Warszawie odbyło się Dyplomatyczne Otwarcie Roku. Spotkanie noworoczne przedsiębiorców, polityków, ekspertów i dyplomatów ma na celu integrację środowisk gospodarczych oraz zaprezentowanie polskich firm i regionów. Organizatorem wydarzenia jest Krajowa Izba Gospodarcza.
21/01/2019
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie, obręb 1., który odbędzie się w dniu 27.03.2019 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60.
21/01/2019
W dn. 04 - 12 lutego, oraz 22 lutego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób czasowo lub na stałe zameldowanych w Augustowie. Kwalifikacja dotyczy mężczyzn urodzonych w latach 1995-2000, k oraz kobiet urodzonych w latach 1995-2000 z określonymi kwalifikacjami.