Jesteś tutaj

Uproszczony plan urządzenia lasu - wyłożenie do wglądu

 

 

 

INFORMACJA

 

 

Urząd Miejski w Augustowie na podstawie art.21 ust. 4-5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (DZ.U. Z 2016 r. poz. 422 z późn. zm.) informuje, że został wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu, własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych, w terminie 12.10.2017 r. do 11.12.2017 r., na okres 60 dni, w tym 30 dni właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski dot. w/w projektu. Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dotyczy następujących obrębów:

  1. Augustów 1

  2. Augustów 2

  3. Augustów 3

  4. Augustów 4

  5. Augustów 5

  6. Augustów 6

  7. Augustów 7

Informacje w sprawie wglądu do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Nowomiejskiej 41, w pokoju nr 02 w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 15:00.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    Urząd Miejski w Augustowie

 

 

Augustów, dnia 11.10.2017 r