Jesteś tutaj

Twój dzielnicowy

Rejon służbowy miejski Nr 1: dzielnicowy – mł. asp. Mateusz Chełmiński

tel. (87) 564-10-73

tel. kom. 885 997 273

e-mail: dzielnicowy.augustow1@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie ul. Karola Brzostowskiego 6

tel. (87) 564-10-00

Zdiagnozowane zagrożenie:
Gromadzenie się osób na terenie Targowicy Miejskiej przy ul. Młyńskiej w godzinach popołudniowych i wieczornych, które spożywają alkohol i zaśmiecają rejon stanowisk handlowych. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie własnych obserwacji, zgłoszeń KMZB, rozmów z pracownikami Targowicy Miejskiej, którzy oczekują stanowczych działań ze strony Policji.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie własnych obserwacji, zgłoszeń nanoszonych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozmów z pracownikami Targowicy Miejskiej.

Okres obowiązywania planu:

Od 01 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku.

Zaplanowane działania:

  •  zamieszczenie informacji o realizacji planu na stronach internetowych KPP w Augustowie, Urząd Miasta Augustowa, TBS Kodrem
  •  sporządzenia oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego,
  • zorganizowanie spotkania z pracownikami Targowicy Miejskiej, Zarządem TBS Kodrem,
  •  wzmożona kontrola wskazanego rejonu pod kątem ujawniania i represjonowania osób naruszających przepisy prawa.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

  • administracja przedsiębiorstwa TBS Kodrem- umieszczenie informacji o działaniach na stronie internetowej,
  • administracja Zakładu Oczyszczania Miasta NECKO- umieszczenie koszy na śmieci na terenie Targowicy Miejskiej,
  •  właściciele okolicznych sklepów- informowanie o czasie gromadzenia się osób we wskazanym miejscu a dopuszczających się czynów zabronionych,
  •  mieszkańcy -informowanie mieszkańców o realizacji przedsięwzięcia, monitorowanie ich poczucia bezpieczeństwa oraz efektów realizacji planu.

Wiecej informacji na stronie KPP Augustów WYKAZ REJONÓW DZIELNICOWYCH W JEDNOSTKACH POLICJI NA TERENIE POWIATU AUGUSTOWSKIEGO