Jesteś tutaj

Rusza głosowanie w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego

Od poniedziałku, 14 marca mieszkańcy Augustowa będą mogli wybierać projekty do realizacji w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego. Augustowianie zgłosili w sumie 25 pomysłów – 8 z nich zostało odrzuconych podczas weryfikacji formalno-prawnej, 17 projektów zostanie poddanych głosowaniu.

– Bardzo nas cieszy tak duże zaangażowanie mieszkańców w zakresie składania wniosków do Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego – mówi zastępca burmistrza Augustowa Mirosław Karolczuk. -– Liczymy, że przełoży się to także na wysoką frekwencję podczas głosowania, które potrwa od 14 do 29 marca.

Mieszkańcy Augustowa w powszechnym głosowaniu mogą wybrać jeden spośród 17 poddanych pod głosowanie projektów. Wśród nich znalazły się zadania inwestycyjne, jak np. budowa placu zabaw czy siłowni zewnętrznej oraz projekty miękkie, m.in. uzupełnienie księgozbioru miejskiej biblioteki publicznej czy organizacja wyścigu rowerów wodnych na jez. Necko. Nie zabrakło projektów kontrowersyjnych (np. wyburzenie budynku Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku Zygmunta Augusta), choć najwięcej zgłoszonych zadań związanych jest z promocją i polepszeniem wizerunku miasta (m.in. system tablic informacyjnych o atrakcjach turystycznych miasta, instalacja przestrzenna „I ♥ Augustów” na wzór napisu „I Amsterdam” czy posadzenie w mieście szpalerów kwiatowych). Opisy wszystkich projektów wraz z przewidywanymi, szacunkowymi ich kosztami znaleźć można na stronie www.zmieniamy.augustow.pl.

Uruchomiona została także strona www.civilhub.org/augustow, za pośrednictwem której mieszkańcy mogą komentować poddane pod głosowanie projekty.

Augustowianie głosować mogą elektronicznie, korespondencyjnie lub osobiście. 14 marca uruchomiony zostanie mechanizm głosowania elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej www.zmieniamy.augustow.pl, a do pobrania ze strony oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie będą karty do głosowania korespondencyjnego lub osobistego. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz (dla potrzeb weryfikacji tego warunku będzie trzeba podać numer PESEL i adres zamieszkania) na jeden projekt. W głosowaniu udział brać mogą wszyscy mieszkańcy Augustowa, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 16. rok życia.

Głosowanie potrwa do 29 marca. Wyniki poznamy najpóźniej 31 marca 2016 r.

GALERIA