Jesteś tutaj

Protokoły z posiedzeń komisji opiniujących oferty z dnia 14 lutego 2020 roku

W dniu 14.02.2020 r. odbyły się posiedzenia komisji konkursowych powołanych przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu:
- działalności na rzecz osób starszych;
- promocji wolontariatu;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Poniżej protokoły z ww. posiedzeń.