Jesteś tutaj

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 10 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 13.30 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły do Komisji.

  4. Sprawy różne.

  5. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

 

                        Z poważaniem

                     Przewodnicząca

Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Augustowie

                          (-) Jolanta Oneta Roszkowska