Jesteś tutaj

Posiedzenie Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 2 września 2021 r. (czwartek)  o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie. Posiedzenie Komisji odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw Budżetu.

4.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Augustowa.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2021.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.

7. Zamknięcie obrad.

                                                                                  Z poważaniem

                                                                                   Przewodniczący

              Komisji do spraw Budżetu

            Rady Miejskiej w Augustowie

 

                                                                        (-) Emilian Jasyen Al-Khameri