Jesteś tutaj

Podpisanie umowy na realizację zadania publicznego

We wtorek, 22 stycznia burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk podpisał umowę z zarządem Augustowskiego Klubu Sportowego Sparta na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie zawodników różnych kategorii wiekowych i wspieranie reprezentacji miasta w różnych dyscyplinach sportów”.

Zadanie otrzymało wsparcie w wysokości 190 000,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.

Spotkanie było okazją do podsumowania podejmowanych przez klub działań oraz określenia możliwości dalszej współpracy. Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk poinformował zebranych, że powołał zespół roboczy ds. opracowania projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu w Mieście Augustów: mam nadzieję, że w niedługim czasie zespół, składający się z przedstawicieli środowiska sportowego, Rady Miejskiej oraz urzędu, przedstawi projekt wspólnie wypracowanych, konkretnych zasad finansowania sportu, które umożliwią rozwój sportu i poprawę warunków uprawiania sportu w Augustowie.

 

GALERIA