Jesteś tutaj

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2019 r. w zakresie: 

  1. turystyki, krajoznawstwa i promocji,
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  3. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  4. promocji wolontariatu.

Termin składania ofert upływa 25.01.2019 r. do godz. 15.30.

Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych, pon-pt w godz. 7.30-15.30, ul. 3 Maja 60, tel. 532 364 014.