Jesteś tutaj

Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji projektowej do realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja i przebudowa budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie”

 

Więcej informacji na stronie:http://um-augustow.pbip.pl/

Zapraszamy do udziału w przetargu.

Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk