Jesteś tutaj

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób starszych.

Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umów o dofinansowanie - Wydział Spraw Społecznych, budynek Straży Pożarnej, ul. Brzostowskiego 2, pokój 101, tel. 87 643 80 65. 

Umowy powinny zostać zawarte przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.

Wyniki konkursu - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Wyniki konkursu - ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wyniki konkursu - działalność na rzecz osób starszych.