Jesteś tutaj

Ogłoszenie naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Augustowskiego TBS „KODREM” Sp. z o.o.

Zgłoszenia w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – nie otwierać.” należy składać w terminie do 16 października 2017 r. do  godz. 15:00 w siedzibie spółki ul. Komunalna 2, 16-300 Augustów lub przesyłać pocztą na adres Spółki (decyduje data wpływu do Spółki).

Pełna treść ogłoszenia  znajduje się w załączniku.

 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon kodrem-ogloszenie-o-naborze-na-prezesa.pdf67.75 KB