Jesteś tutaj

Ogłoszenie dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego

Ogłoszenie.


Od dnia 12 października 2020 r. w tym samym czasie w holu Urzędu Stanu Cywilnego może przebywać dwoje interesantów (jeden interesant na jedno stanowisko obsługi) chyba, że czynność wymaga obecności dwóch osób (uznanie ojcostwa lub złożenie dokumentów do ślubu).


Osoba zgłaszająca ZGON obsługiwana jest poza kolejnością.