Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny
09/03/2018
Od 1 stycznia 2018 r. rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się o Kartę w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plastikowy nośnik.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i działalności na rzecz osób starszych
08/03/2018
Burmistrza Miasta Augustowa Zarządzeniem Nr 986/18  z dnia 8 marca 2018 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2018 roku z zakresu ochrony promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i działalności na rzecz osób starszych.
08/03/2018
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Zarzecze, który odbędzie się w dniu 12.04.2018 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60.
07/03/2018
ZP.271.19.2018 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu inwestycyjnym: „Rozwój sieci dróg miejskich Etap IV – Budowa ul. Bocianiej oraz wjazdów do bram na ul. M. Dąbrowskiej, E. Orzeszkowej i ul. Złotej w Augustowie”.  
07/03/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.18.2018 „Rozwój sieci dróg miejskich”  – Etap VIII – przebudowa ulicy Wioślarskiej w Augustowie
Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty z dnia 7 marca 2018 roku
07/03/2018
Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu ochrony promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i działalności na rzecz osób starszych.