Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

24/04/2017
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2017 roku w zakresie: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek letni
21/04/2017
Zaproszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi dwukrotnego badania fizykochemicznego wód opadowych z wylotów kanału deszczowego na terenie Miasta Augustowa w zakresie: - zawiesina ogólna - węglowodory ropopochodne.
molo_radiowe_trojki_w_Augustowie
21/04/2017
Majówka w 2017 roku w Augustowie obfituje w masę wydarzeń. W ramach „Pikniku bez granic” promujemy transgraniczny Kanał Augustowski z możliwością bezwizowego wjazdu na Białoruś. Wyprawa unikatowym w skali europejskiej szlakiem XIX-wiecznego Kanału Augustowskiego to znakomity pomysł na dłuższy, aktywny urlop, szczególnie, że turyści mogą liczyć też na szereg innych atrakcji w Augustowie.
Podpisanie umowy na budowę ulicy Glinki
20/04/2017
W czwartek, 20 kwietnia 2017 r. burmistrz Augustowa Wojciech Walulik podpisał umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą budowy ulicy Glinki w Augustowie. Długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja doczekała się realizacji przy 50% dofinansowaniu ze środków zewnętrznych.
20/04/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.19.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa skate parku w Augustowie”.
20/04/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.23.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Rozwój sieci dróg miejskich” Etap I i Etap II.