Jesteś tutaj

Kto otrzymał tytuł Społecznika Roku 2021 w Augustowie?

Honorowe tytuły Społecznika Roku zostały rozdane. Podczas wydarzenia wyróżniono instytucje oraz osoby, które w ciągu ostatniego roku w szczególny sposób wykazywały swoją prospołeczną postawę i działały na rzecz rozwoju naszego miasta. Tytuł otrzymały: Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy “Zielony Parasol” w Augustowie, Maria Kalisz (Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci Przystań), Stowarzyszenie GOA, Stowarzyszenie Pozytywka oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WTZ w Augustowie.

Zasłużyli na wyróżnienie

Laureaci konkursu otrzymali honorowy tytuł Społecznika Roku - pamiątkową tabliczkę oraz nagrodę rzeczową, którą przyznała Kapituła Konkursu oraz Burmistrz Augustowa.

Konkurs ma na celu wyróżnienie osób oraz organizacji pozarządowych działających społecznie na rzecz lokalnej społeczności. To promowanie szczytnej idei aktywności obywatelskiej, a także wspieranie w rozwoju i wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych działających w Augustowie.

Piękna historia konkursu

Konkurs Społecznika Roku ogłaszany jest corocznie. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie. Kapituła Konkursowa składa się pięciu przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych oraz przedstawiciela Burmistrza Miasta Augustowa. To zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Augustów.

GALERIA