Jesteś tutaj

Konsultacje społeczne w sprawie projektów Uchwał Rady Miejskiej dotyczących rewitalizacji Augustowa

Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik zaprasza mieszkańców dziś, 8 stycznia o godz. 16.00 do Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie przy ul. Tartacznej 21 na konsultacje społeczne dotyczące: zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów; określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Augustów. 
 
Kolejne spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Augustowa odbędą się:
 
9 stycznia 2018 r. w siedzibie ATBS "Kodrem" Sp. z o.o. przy ul. Komunalnej 2 o godz. 16.00
10 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie przy ul. 3 Maja 60 o godz. 16.00
11 stycznia 2018 r. w Miejskim Domu Kultury przy Rynku Zygmunta Augusta 9 o godz. 16.00
 
Więcej informacji uzyskać można w Biurze Obsługi Klienta, tel. 87 6434210 lub w Referacie Funduszy Zewnętrznych, tel. 87 6156206 lub 532364013.

GALERIA

Konsultacje społeczne w sprawie projektów Uchwał Rady Miejskiej dotyczących rewitalizacji Augustowa

ARTYKUŁY POWIĄZANE