Jesteś tutaj

Konsultacje społeczne w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Augustowa do zapoznania się z projektem uchwały i wyrażenia swojej opinii na ten temat podczas konsultacji społecznych, które prowadzone będą w dn. 15-21 grudnia 2017 r.

Wszystkie wnioski, uwagi i opinie można składać w dniach od 15 do 21 grudnia 2017 r. za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Augustowa nr 893/17 z dn. 30 listopada 2017 r.  (do pobrania poniżej). Wypełniony formularz konsultacyjny prosimy przekazywać:

  • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Augustowie przy ul. 3 Maja 60 w Biurze Obsługi Klienta,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając na adres pocztowy Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów,
  • poprzez pocztę elektroniczną przesyłając na adres e-mail: Fundusze.Zewnetrzne@urzad.augustow.pl