Jesteś tutaj

KOMUNIKAT - PAKIET POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Burmistrz Miasta Augustowa uprzejmie informuje:

 

Zaproponowane ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i cywilnoprawnych wobec Gminy Miasta Augustów, takie jak  odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia,

udzielane będą w ramach tzw. pomocy de minimis.

W związku z tym, poza pisemnym wnioskiem wraz z uzasadnieniem oraz dokumentacją księgową, wymagane jest złożenie dodatkowych dokumentów dotyczących pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dostępne są na stronie urzędu:

http://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/przedsiebiorcy/wykaz-spraw-i-formularzy/ulgi-w-splacie-zobowiazan-podatkowych-w-tym.