Jesteś tutaj

Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Zawsze pomocni złożoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty istnieje możliwość zgłaszania uwag, pocztą elektroniczną na adres: anna.krynska@urzad.augustow.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3-go Maja 60, 16-300 Augustów.

PLIKI