Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna ul. Młyńska
27/04/2017
Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego w ilości 24,69 m3. Pisemne oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego ul. 3 Maja 60 do godz. 11:00 dnia 11 maja 2017 roku.
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna
27/04/2017
Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego w ilości 24,50 mp. Pisemne oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego ul. 3 Maja 60 do godz. 12:00 dnia 10 maja 2017 roku.
Targi Investate w Nadarzynie
27/04/2017
Na początku kwietnia ruszyło uzbrajanie Augustowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy skrzyżowaniu DK 8 i DK 61. Równolegle samorząd Augustowa podjął działania na rzecz promocji terenów wśród potencjalnych inwestorów. Na zlecenie miasta Augustowa przeprowadzone zostały także badania lokalnego rynku pracy i kapitału ludzkiego, które odpowiadają na wiele pytań stawianych przez pracodawców. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań.
GKRiOŚ.616.1.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na " Wykonywanie prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym na terenie Gminy Miasta Augustów”
25/04/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: GKRiOŚ.616.1.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na " Wykonywanie prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym na terenie Gminy Miasta Augustów”
ZP.271.25.2017 "Dostawa i montaż toalet kontenerowych oraz wiaty śmietnikowej"- POWTÓRKA
25/04/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.25.2017 "Dostawa i montaż toalet kontenerowych oraz wiaty śmietnikowej"- POWTÓRKA
21/04/2017
Zaproszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi dwukrotnego badania fizykochemicznego wód opadowych z wylotów kanału deszczowego na terenie Miasta Augustowa w zakresie: - zawiesina ogólna - węglowodory ropopochodne.