Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

12/10/2016
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn.:
07/10/2016
Zapraszamy do składania ofert na Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów rzeki Netty i jeziora Necko – punkty gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne” na działkach nr geodezyjny 10/4, 10/5, 1/42  
05/10/2016
Więcej informacji: http://um-augustow.pbip.pl Zapraszam do udziału w przetargu Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk
27/09/2016
Szanse i zagrożenia dla rozwoju Augustowa omawiane były w ramach debaty „Samorządy. Ośrodki subregionalne. Mniejsze miasta – problemy i wyzwania”, która odbyła się w dniu 23.09.2016 r. w ramach Wschodniego Kongresu Gospodarczego.
20/09/2016
Więcej informacji: http://um-augustow.pbip.pl Zapraszam do udziału w przetargu Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk