Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

18/07/2017
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.35.2017 Zadanie 1 „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie.” Zadanie 2 „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie.”
17/07/2017
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.41.2017 Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie wraz z określeniem wartości szacunkowej robót budowlanych.
11/07/2017
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.39.2017 Rozwój sieci dróg miejskich: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Robotniczej, Klubowej, Jeziornej i Lipowej w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”
07/07/2017
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.38.2017 „Umocnienie brzegu rzeki Netta w Augustowie” Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 24-07-2017 r. do godz.10:00.
26/06/2017
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.37.2017 „Dostawa i montaż toalet kontenerowych oraz wiaty śmietnikowej”- POWTÓRKA Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 14-07-2017 r. do godz.10:00.
23/06/2017
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.36.2017 „Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego” - w systemie zaprojektuj i wybuduj - POWTÓRKA