Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

18/01/2023
Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego zaprasza do współpracy rolników, producentów, restauratorów.
17/01/2023
Burmistrz Miasta Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
17/01/2023
„Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” rozpoczęła prace nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie podstawą do realizacji szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych i unijnych funduszy. Podstawą opracowania Strategii są opinie i oceny mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu dotyczące w szczególności potencjałów, problemów i potrzeb wspólnych dla całego obszaru działania LGD oraz poszczególnych gmin.  
Nabór kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Komunalnej w Augustowie
16/01/2023
Burmistrz Miasta Augustowa ogłosił nabór kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Komunalnej w Augustowie realizowanego przez Inwestora Augustowskie TBS Kodrem Sp. z o.o. przy udziale finansowym Gminy Miasto Augustów.