Jesteś tutaj

Tereny inwestycyjne przy ul. Turystycznej

Nr działki: 
4005/27, 4005/28, 4005/29, 4005/30, 4005/32, 4005/35, 4005/36, 4005/37, 4005/38, 4005/40, 4005/25
Powierzchnia: 
Łącznie: 4,5177 ha
Położenie: 
ul. Turystyczna
Przeznaczenie: 
Zabudowa mieszkaniowa w formie osiedli z apartamentami powiązana funkcjonalnie z terenami zabudowy usługowo -mieszkaniowej (funkcja podstawowa). Funkcja alternatywna: mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem funkcji usługowej w parterach budynków.

Położenie

Miasto/Gmina: Gmina Miasto Augustów

Powiat: augustowski

Województwo: podlaskie

 

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:

Powierzchnie poszczególnych działek:

Działka nr 4005/27: 0,3160 ha

Działka nr 4005/28: 0,3279 ha

Działka nr 4005/29: 0,3346 ha

Działka nr 4005/30: 0,3336 ha

Działka nr 4005/32: 1,1418 ha

Działka nr 4005/35: 0,4378 ha

Działka nr 4005/36: 0,4762 ha

Działka nr 4005/37: 0,4750 ha

Działka nr 4005/38: 0,4665 ha

Działka nr 4005/25: 0,0494 ha

Działaka nr 4005/40: 0,1589 ha

Łączna powierzchnia: 4,5177 ha

Kształt działki: zbliżony do prostokąta

Możliwość powiększenia terenu (krótki opis): Nie

 

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT: 200 zł/m2

Właściciel/właściciele: Gmina Miasto Augustów

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): Tak

 

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]: Teren zabudowy przemysłowej, kl.: Ba

Różnica poziomów terenu [m]: Minimalna różnica terenów - spadek terenu nie osiąga 2%

Obecne użytkowanie: Nieużytki

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): Nie

Poziom wód gruntowych [m]: Brak danych

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): Nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): Nie

Przeszkody podziemne (T/N): Nie

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): Nie

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): Nie

Budynki i zabudowania na terenie (T/N):

Działka nr 4005/27: Plac roboczy, płot żelbetonowy, drzewa;
Działka nr 4005/28: Plac roboczy, płot żelbetonowy, drzewa;
Działka nr 4005/29: Budynek gospodarczy plac roboczy, płot żelbetonowy, drzewa;
Działka nr 4005/30: Budynek po byłym zakładzie silikaty, plac roboczy, drzewa;
Działka nr 4005/32: Budynek po byłym zakładzie silikaty, plac roboczy, drzewa;
Działka nr 4005/35: Droga betonowa budynek magazynowy, plac roboczy, płot żelbetonowy, drzewa;
Działka nr 4005/36: Droga betonowa budynek magazynowy, budynek garażowy, kotłownia, plac roboczy, płot żelbetonowy, drzewa;
Działka nr 4005/37: Droga betonowa, 2 place technologiczne, płot żelbetowy, drzewa;
Działka nr 4005/38: Droga betonowa, plac technologiczny, zsyp i tunel do transportu, płot żelbetowy, drzewa;

Wszystkie budynki zdewastowane nadające się do całkowitej rozbiórki.

 

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): Teren przylega do drogi utwardzonej o szerokości pasa drogowego ok. 15 m.

Autostrada/droga krajowa [km]: Droga Krajowa Nr 16 Ełk - Augustów- Ogrodniki - granica państwa, w odległości 2 km od terenów

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km: Port Żeglugi Augustowskiej ok. 5 m, Port morski Gdynia ok. 350 km, Port morski Kłajpeda ok. 360 km

Kolej [km]: Linia kolejowa PKP Białystok - Suwałki w odległości ok. 100 m

Bocznica kolejowa [km]: Bocznica kolejowa na stacji Augustów w odległości ok. 1,5 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: Port lotniczy w Kownie ok. 150 km, Port lotniczy w Szymanach ok. 170 km, Port lotniczy w Wilnie ok. 200 km, Port lotniczy w Warszawie ok. 250 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Białystok ok. 90 km

 

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N): Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu: Istniejące przyłącze linii energetycznej niskiego napięcia na terenie byłego zakładu

Napięcie [kV]: NN, SN

Dostępna moc: Na warunkach zakładu energetycznego

Gaz na terenie (T/N): Nie

Odległość przyłącza od granicy działki: Brak danych

Wartość kaloryczna: Brak danych

Średnica rury: Brak danych

Dostępna objętość: Brak danych

Woda na terenie (T/N): Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu: Istniejąca sieć wodociągowa

Dostępna objętość: Na warunkach operatora sieci

Kanalizacja na terenie (T/N): Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu: Istniejąca sieć kanalizacji

Dostępna objętość: Na warunkach operatora sieci

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N): Nie

Telefony (T/N): Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu: Na działce

Uwagi: Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego teren znajduje się w funkcjonalnej strefie turystyczno – wypoczynkowej, o dużej atrakcyjności turystycznej z możliwością rozwoju rekreacji masowej. Teren otoczony jest kompleksem leśnym, w niedalekiej odległości jez. Białe Augustowskie. W dość bliskim sąsiedztwie znajduje się zamieszkały blok mieszkalny.

 

GALERIA

zdjęcie Tereny inwestycyjne przy ul. Turystycznej
zdjęcie Tereny inwestycyjne przy ul. Turystycznej
zdjęcie Tereny inwestycyjne przy ul. Turystycznej
zdjęcie Tereny inwestycyjne przy ul. Turystycznej
zdjęcie Tereny inwestycyjne przy ul. Turystycznej