Jesteś tutaj

Działka nr 2842/3 przy ul. Nad Nettą

Nr działki: 
2842/3
Powierzchnia: 
7,0338 ha
Położenie: 
ul. Nad Nettą

Położenie

Miasto/Gmina:  Gmina Miasto Augustów

Powiat: augustowski

Województwo: podlaskie

 

Powierzchnia nieruchomości

Kształt działki: Nieregularny

Możliwość powiększenia terenu (krótki opis): Brak

 

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT: -

Właściciel/właściciele: Gmina Miasto Augustów

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): Tak

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług turystyki, zabudowa usług nieuciążliwa w szczególności związanych ze sportem i wypoczynkiem, boiska i urządzenia sportowe, zieleń urządzona, plaża ogólnodostępna. Przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe, zieleń urządzona i nieurządzona z dopuszczeniem mieszkań dla właściciela usług bądź personelu.

 

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]: Nieużytki, łąki.

Różnica poziomów terenu [m]: Brak

Obecne użytkowanie: Nieużytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): Nie

Poziom wód gruntowych [m]: Wysoki

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): Nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): T/ podtopienia

Przeszkody podziemne (T/N): Nie

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): Zadrzewienie

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): Nie

Budynki i zabudowania na terenie (T/N): Nie

 

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): Asfaltowa, szerokość - 6m

Autostrada/droga krajowa [km]: Droga Krajowa Nr 16 Ełk - Augustów- Ogrodniki - granica państwa, w odległości 3 km od terenów

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km: Port Żeglugi Augustowskiej ok. 3m, Port morski Gdynia ok. 350 km, Port morski Kłajpeda ok. 360 km

Kolej [km]: Dworzec Kolejowy Augustów w odległości ok. 5 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: Port lotniczy w Kownie ok. 150 km, Port lotniczy w Szymanach ok. 170 km, Port lotniczy w Wilnie ok. 200 km, Port lotniczy w Warszawie ok. 250 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Białystok ok.90 km

 

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N): Nie

Odległość przyłącza od granicy terenu: 10 m

Napięcie [kV]: 230 - 380 kV

Gaz na terenie (T/N): Nie

Woda na terenie (T/N): Nie

Odległość przyłącza od granicy terenu: 10 m

Kanalizacja na terenie (T/N): Nie

Odległość przyłącza od granicy terenu: 10 m

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N): Nie

Telefony (T/N): Nie

Odległość przyłącza od granicy terenu: 10 m

Uwagi: Obecnie na terenie występuje kilka domków letniskowych. Teren w bezpośrednim położeniu ujścia wód rzeki Netty do jeziora Necko. Teren  głównie zadrzewiony i zakrzewiony. W bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do terenu drogą lokalną - ulicą Nad Nettą, która za pośrednictwem ul. Nadrzecznej łączy się z ul. Mostową.

 

GALERIA

zdjęcie Działka nr 2842/2 przy ul. Nad Nettą
zdjęcie Działka nr 2842/2 przy ul. Nad Nettą
zdjęcie Działka nr 2842/2 przy ul. Nad Nettą
zdjęcie Działka nr 2842/2 przy ul. Nad Nettą
zdjęcie Działka nr 2842/2 przy ul. Nad Nettą