Jesteś tutaj

Tereny inwestycyjne przy ul. Wojska Polskiego

Nr działki: 717/16, 717/18, 717/19, 717/20, 717/26, 717/28, 717/29, 717/31, 1979, 1980

Powierzchnia nieruchomości: 

Działka nr 717/16 pow. 0,5000 ha
Działka nr 717/18 pow. 1,1082 ha
Działka nr 717/31 pow. 2,7795 ha
Działka nr 717/19 pow. 1,3555 ha
Działka nr 717/20 pow. 1,0995 ha
Działka nr 717/29 pow. 0,8314 ha
Działka nr 717/26 pow. 1,2378 ha
Działka nr 717/28 pow. 0,3104 ha
Działka nr 1980 pow. 1,3534 ha
Działka nr 1979 pow. 1,8197 ha
Działka nr 717/9 pow. 3,9551 ha 

Kształt działki: Działki mają kształt trapezów

Możliwość powiększenia terenu (krótki opis): Powierzchnię działek można zwiększać poprzez scalanie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT: Grunty, których właścicielem jest miasto będą sprzedawane w drodze przetargu

Cena sprzedaży ok. 45 PLN/m2

Właściciel / właściciele: Gmina Miasto Augustów

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): Tak

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Działki przeznaczone są pod tereny przemysłowo-składowe, w tym zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza (Działka nr 717/9 pow. 3,9551 ha przeznaczona pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej poniżej 2000 m2)

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]: Łąki, pastwiska, rowy

Różnica poziomów terenu [m]: Do 2,0 m

Obecne użytkowanie: Teren nieużytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): Nie

Poziom wód gruntowych [m]: wg badań geologicznych od 0,5 do 2,20 m p.p.t.

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): Tak, grunty znakomite pod budowy i budowle

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): Nie

Przeszkody podziemne (T/N): Nie

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): N

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): Nie

Budynki i zabudowania na terenie (T/N): Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): Droga dojazdowa, szerokość 15,0 m.

Autostrada / droga krajowa [km]: Teren znajduje się w rozwidleniu dwóch dróg krajowych: DK 8 – kierunek Białystok, DK 61 – kierunek Warszawa

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km: Port Żeglugi Augustowskiej ok. 3,5 km, Port morski Gdynia ok. 350 km, Port morski Kłajpeda ok. 360 km

Kolej [km]: Stacja Augustów w odległości ok. 7 km

Bocznica kolejowa [km]: Bocznica kolejowa na stacji Augustów w odległości ok. 7 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: Port lotniczy w Kownie ok. – 150 km, Port lotniczy w Szymanach - ok. 170 km, Port lotniczy w Wilnie ok. – 200 km, Port lotniczy w Warszawie ok. – 250 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Białystok - ok. 90 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N): Sieć elektryczna ograniczona do oświetlenia ulicznego. Przyłącza do sieci zasilającej po stronie inwestora.

  • Odległość przyłącza od granicy terenu: Maksimum 300 m
  • Napięcie: 230 kV oświetlenia / 400 kV przepompownia ścieków
  • Dostępna moc: 6 kW oświetlenie / 14 kW przepompowna ścieków. Na warunkach operatora sieci do 30 MW

Gaz na terenie (T/N): Obecnie jest projektowana sieć gazowa.

Woda na terenie (T/N): Sieć wodociągowa jest dostępna od października 2017 r.

  • Odległość przyłącza od granicy terenu: Od 1,5 m do 13 m. Sieć jest umiejscowiona w poboczach wewnętrznych dróg.
  • Dostępna objętość: 115m3/h

Kanalizacja na terenie (T/N): Sieć kanalizacyjna jest dostępna od października 2017 r.

  • Odległość przyłącza od granicy terenu: 0,5 m. Sieć jest umiejscowiona w poboczach wewnętrznych dróg.
  • Dostępna objętość: 64,8m3/h

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: Podłączenie do oczyszczalni ścieków jest dostępne od października 2017 r.

Uwagi: Działki przeznaczone są pod tereny przemysłowo-składowe, w tym zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przzedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza.

 

Część terenów inwestycyjnych przy ul. Wojska Polskiego, które wchodzą w kompleks Augustowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej została przyłączona w czerwcu 2017 r. do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), która oferuje najwyższą w Polsce pomoc publiczną udzielanej w formie zwolnień z podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji lub kosztów nowych miejsc pracy.
Wielkość pomocy publicznej w przypadku inwestycji realizowanych na terenie SSSE wynosi 50% w przypadku dużych przedsiębiorców, 60% w przypadku średnich przedsiębiorców, a 70% w przypadku małych przedsiębiorców.

Augustów inwestorom oferuje także zwolnienie od podatku od nieruchomości dla nowo uruchomionej działalności przez 4 lata, jeśli zatrudnionych zostanie min. 25 pracowników.
Stan zatrudnienia musi zostać utrzymany przez cały okres zwolnienia podatkowego.

Augustów proponuje firmom transportowym jedne z najniższych stawek składek OC w Polsce dla samochodów ciężarowych o DMC pow. 5,5 t do 9 t włącznie, tj. 280 zł rocznie (pobierane w tej wysokości niezależnie od wieku pojazdu).

 

GALERIA