ZP.271.55.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa dwóch kładek pieszo - rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno – wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2”.