ANKIETA OCENY ZADOWOLENIA KLIENTA Z USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W AUGUSTOWIE

7. Co według Pani / Pana ma największy wpływ na jakość załatwianych spraw?
14. Czy strona internetowa Urzędu Miejskiego w Augustowie jest:
Prosimy o ocenę w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najsłabiej, a 5 najlepiej
Metryczka klienta