Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej, Czereśniowej, Spacerowej, Hożej w Augustowie