Jesteś tutaj

ZP.271.5.2017 Budowa ulicy Glinki w Augustowie

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: ZP.271.5.2017 Budowa ulicy Glinki w Augustowie

 Ofertę należy złożyć Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 27-03-2017 r. do godz.10:00.