Jesteś tutaj

Samorząd Augustowa przystosowuje sieć szkół miejskich do reformy oświaty

W związku z rządową reformą oświaty, sieć szkół miejskich w Augustowie od 1 września 2017 r. zostanie dostosowana do nowego ustroju szkolnego. Dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe, a gimnazja ulegną wygaszeniu. Funkcjonujące w systemie oświaty zespoły szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) przekształcą się również w ośmioletnie szkoły podstawowe.

W Augustowie przełomowe zmiany dotyczą głównie dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2, które zostaną połączone i od 1 września 2017 r. będą funkcjonować jako Szkoła Podstawowa nr 2. Rada Pedagogiczna oraz pracownicy Gimnazjum nr 2 w Augustowie zostaną włączeni do Szkoły Podstawowej nr 2, dzięki czemu pracy nie utracą ani nauczyciele ani pracownicy Gimnazjum nr 2.

Pozostałe miejskie szkoły, tj. Zespół Szkół Samorządowych, Zespół Szkół Samorządowych nr 2, Szkoła Podstawowa nr 6 przekształcą się w ośmioletnie szkoły podstawowe. Obwody szkół nie ulegną zmianie.

Dostosowanie sieci miejskich szkół do reformy oświaty zostało w Augustowie przygotowane zgodnie z wymogami założeń reformy oświaty opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przyjęto najlepsze możliwe rozwiązanie, biorąc pod uwagę warunki lokalowe, techniczne i logistyczne w budynkach szkolnych oraz mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy uczniom oraz nauczycielom.

Budynek szkolny przy ul. Rajgrodzkiej 1 posiada o 10 więcej sal lekcyjnych niż budynek przy ul. Nowomiejskiej 41, w związku z czym jest w stanie pomieścić większą liczbę uczniów, przy jednozmianowym systemie kształcenia. Infrastruktura szkolna budynku przy ul. Rajgrodzkiej nie jest niestety tak rozwinięta jak budynku przy ul. Nowomiejskiej, natomiast Samorząd Augustowa liczy, że w tym roku przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku przy ul. Rajgrodzkiej przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych, a w latach kolejnych – remont boiska.

Rada Miejska w Augustowie podczas sesji w dn. 21.02.2017 r. wprowadziła zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w sieci szkolnej w Augustowie w okresie wdrażania reformy w życie, decydując, że do 2019 r., uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 będą mogli odbywać lekcje w obydwu budynkach – przy ul. Rajgrodzkiej i Nowomiejskiej, a zadaniem dyrekcji będzie dostosowanie planu zajęć tak, aby zarówno uczniowie, jak i nauczyciele posiadali najlepsze warunki do nauki i pracy.

Warto dodać, że przyszłościowe rozmieszczenie uczniów w czterech budynkach szkolnych wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z niżem demograficznym. W roku 2016/2017 w augustowskiej oświacie do szkół poszło o 47% mniej dzieci niż w roku 2001/2002. W roku 2017/2018 o 41% mniej uczniów trafi do augustowskich szkół niż w roku 2002/2003, a w roku szkolnym 2018/2019 o 34% mniej niż było w roku 2003/2004. Wzrost liczby uczniów w augustowskich placówkach oświatowych, który wynika z wygaszenia Gimnazjum nr 4 działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, przyczyni się do zwiększenia liczby oddziałów oraz stabilności zatrudnienia nauczycieli w miejskiej oświacie. Proponowana sieć szkolna, podjęta uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie podczas ostatniej sesji, równomiernie rozmieszcza dzieci w poszczególnych placówkach oświatowych, uwzględniając warunki lokalowe szkół oraz koszty ich utrzymania.

Wdrażane od 2015 r. zmiany reorganizacyjne w augustowskiej oświacie związane z uszczelnianiem systemu pracy przynoszą rezultaty w postaci oszczędności, które wykorzystywane są na oczekiwane od wielu lat remonty. Utrzymywany jest wysoki poziom jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej, a warunki nauki uczniów ulegają znacznej poprawie. Wszelkie zmiany wprowadzane w życie placówek oświatowych nie powodują zwolnień nauczycieli oraz ograniczania ich zatrudnienia (praca poniżej etatu). Samorząd Augustowa zakłada dalsze rozwijanie bazy edukacyjnej przy wykorzystaniu dotacji ze środków zewnętrznych i stałe podnoszenie jakości nauczania.