Jesteś tutaj

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń do kalendarza imprez letnich w 2017 r.

Wzorem ubiegłego roku Wydział Promocji, Turystyki i Kultury zachęca wszystkie organizacje pozarządowe, instytucje, przedsiębiorców i mieszkańców do zaplanowania i zorganizowania atrakcyjnych przedsięwzięć w okresie maj-wrzesień 2017 r. adresowanych do mieszkańców i turystów. Wszystkie organizowane w Augustowie wydarzenia, m.in. zawody, turnieje, festyny, zabawy, pikniki, uroczystości, wystawy, koncerty, wieczorki taneczne, itd. zgłoszone do 15 marca zostaną umieszczone w kalendarzu wydarzeń na stronie internetowej www.augustow.pl oraz opublikowane w formie ulotki o nakładzie 30 tys. egz., dystrybuowanej wśród mieszkańców i turystów odwiedzających Augustów. Zgłoszenie imprez do kalendarza jest bezpłatne.

Pełne informacje o planowanych przedsięwzięciach należy przekazać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania tutaj) najpóźniej do 15 marca br. na adres e-mail: promocja@augustow.pl  lub dostarczyć osobiście do Wydziału Promocji, Turystyki i Kultury Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę imprezy, datę, godzinę, miejsce, dane organizatora wydarzenia, krótki opis imprezy oraz określenie, czy wstęp jest płatny.

Organizator wydarzenia jest zobowiązany do poinformowania o zaistniałych zmianach w programie lub rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia.