Jesteś tutaj

Burmistrz Augustowa o przebiegu drogi ekspresowej S61

W poniedziałek, 20 lutego w Białymstoku spotkali się samorządowcy i parlamentarzyści, przyrodnicy i przedsiębiorcy na Podlaskiej Debacie Drogowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy i Marszałka Województwa Podlaskiego. Debata dotyczyła rozbudowy i przebiegu sieci drogowej w województwie podlaskim. 
 
– Zmiana przebiegu drogi ekspresowej S61 jest niezbędna dla zachowania żywotnych interesów mieszkańców i przedsiębiorców nie tylko ziemi augustowskiej, ale całego województwa podlaskiego – przekonywał zebranych burmistrz Augustowa Wojciech Walulik podczas panelu dyskusyjnego. – Apeluję do władz samorządowych i centralnych o pochylenie się nad potrzebami obywateli zamieszkujących województwo podlaskie, którzy bez posiadania drogi ekspresowej pozostaną na lata w izolacji transportowej, a co za tym idzie, także gospodarczej – podkreślał burmistrz Wojciech Walulik.
 
Stanowisko burmistrza poparli także inni samorządowcy oraz pozostali uczestnicy spotkania. Temat przebiegu drogi ekspresowej S61 wciąż nie jest zamknięty.
 
Warto przypomnieć, że burmistrz Augustowa Wojciech Walulik już od lipca 2016 r. podejmuje działania na rzecz zmiany przebiegu drogi ekspresowej łączącej Via Carpatia z Via Baltica. Burmistrz Augustowa dwukrotnie apelował do ministra insfrastruktury Andrzeja Adamczyka o ponowne przeanalizowanie przebiegu trasy łączącej Via Carpatia z Via Baltica. Burmistrz uzyskał także poparcie dla swojego stanowiska od ponad 50 podmiotów gospodarczych - funkcjonujących w Augustowie przedsiębiorstw. Swoje stanowisko w tej sprawie wyraziła także Rada Miejska w Augustowie, która w uchwale z dn. 30 sierpnia 2016 r. wskazuje, że planowane rozwiązanie połączenia pomiędzy Ełkiem (S61) a Knyszynem (S19) jest krzywdzące dla mieszkańców i przedsiębiorców Augustowa, a w konsekwencji może doprowadzić do izolacji transportowej i komunikacyjnej Augustowa. Augustowscy radni podnieśli także argument zasadności ekonomicznej budowy całkowicie nowej trasy, w sytuacji, kiedy modernizacja istniejącej już DK 8 Augustów – Białystok spowodowałaby znacznie mniejsze wydatki inwestycyjne. Radni miejscy w Augustowie zwrócili także uwagę, że przebieg projektowanej drogi ekspresowej S16 Ełk (S61) – Knyszyn (S19) narusza w znacznym stopniu obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego, co wywołać może negatywne konsekwencje środowiskowe.
 

GALERIA

Podlaska Debata Drogowa fot. Polski Kongres Drogowy
Podlaska Debata Drogowa fot. Polski Kongres Drogowy