Jesteś tutaj

Ważna informacja dla podatników

Rozpoczął się okres doręczania decyzji w zakresie podatków lokalnych na 2017 rok. Uprzejmie prosimy mieszkańców Augustowa o zapoznanie się z informacjami na ten temat.

Do właścicieli i posiadaczy nieruchomości oraz obiektów budowlanych położonych w mieście Augustowie doręczane są obecnie decyzje w zakresie podatków lokalnych na 2017 rok. Jak co roku, decyzje ustalające podatek od nieruchomości, rolny, leśny lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych zostaną dostarczone przez doręczycieli Urzędu Miejskiego w Augustowie do końca lutego 2017 roku.

Należy zaznaczyć, że stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok w większości stawek pozostały na poziomie ubiegłego roku lub uległy zmniejszeniu. Ponadto przypominamy, że w przypadku, gdy kwota podatku w decyzji wymiarowej na 2017 rok nie przekroczy 100,00 zł będzie obowiązywał jeden termin płatności zobowiązania i będzie to termin do dnia 15 marca 2017 roku.

W sytuacji, kiedy ustalony podatek będzie większy niż kwota 100,00 zł, obowiązują nadal cztery ustawowe terminy płatności, tj. do 15 marca 2017 roku., 15 maja 2017 roku, 15 września 2017 roku oraz 15 listopada 2017 roku.

UWAGA!

W związku z uruchomieniem przez Urząd Miejski w Augustowie od stycznia 2017 r. indywidualnych rachunków przypisanych do podatnika, wpłaty podatku należy dokonywać na numer konta, który został zamieszczony w decyzji podatkowej.

Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom, ani posługiwać się tym samym numerem konta przy opłacie innych podatków i opłat.

Na druku wpłaty podatku należy wpisywać nr ewidencyjny, który będzie również zamieszczony w decyzji.

Zapłaty podatku bez dodatkowych prowizji i opłat można dokonać w banku
PEKAO S.A. ul. Rynek Zygmunta Augusta 33 w Augustowie w godz. pracy banku lub
kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. 3 Maja 60, od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 – 14:00.

Od dnia 01.02.2017 roku w placówkach Poczty Polskiej S.A. bez prowizji można dokonać wyłącznie opłaty skarbowej.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zobowiązani do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o numerze indywidualnego rachunku dla tej opłaty zostaną poinformowani odrębnym pismem do końca lutego 2017 roku. Do dnia otrzymania indywidualnego numeru, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na konto: nr: 28 1240 5787 1111 0010 7154 5979.

W przypadku braku informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie
(tel. 87 643-80-64, pok. 101 w budynku Straży Pożarnej).