Jesteś tutaj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - turystyka, promocja, kultura, ekologia, promocja zdrowia, osoby niepełnosprawne, osoby starsze

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2017 roku z zakresu: turystyki, krajoznawstwa i promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób starszych zostały ogłoszone Zarządzeniem nr 610/2017 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 9 lutego 2017 r. i są opublikowane na BIP UM Augustów.
 
Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umów o dofinansowanie.
 
Dla zadań: turystyka, krajoznawstwo i promocja oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Wydział Promocji, Turystyki i Kultury, ul. Młyńska 35, tel. 87 643 28 83.
 
Dla zadań: ekologia ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób starszych - Wydział Spraw Społecznych, budynek Straży Pożarnej, ul. Brzostowskiego 2, pokój 201, tel. 87 643 80 59. 
 
Umowy powinny zostać zawarte przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.
 

LINKI