Jesteś tutaj

Posiedzenie komisji konkursowej - turystyka, promocja, kultura, ekologia, promocja zdrowia, osoby niepełnosprawne, osoby starsze

Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniuącej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu turystyki, krajoznawstwa i promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób starszych odbędzie się w środę, 8 lutego 2017 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60.
Posiedzenie komisji konkursowej jest jawne i otwarte dla mieszkańców.