Jesteś tutaj

Nowa odsłona Biuletynu Informacji Publicznej

Informujemy, że zostały zmienione strony internetowe Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych. Dane z dotychczasowych BIP-ów zostały przeniesione na nowe strony ze stanem na koniec 2016 r. Stary adres BIP Urzędu Miejskiego w Augustowie funkcjonuje teraz pod adresem: http://um-augustow.pbip.pl i będzie dostępny użytkownikom do końca marca 2017 r. Do tego czasu nowy BIP zostanie całkowicie uzupełniony o wszystkie brakujące informacje.

Konstrukcja nowego BIP jest ustandaryzowana, tzn. w większości gmin województwa podlaskiego strony BIP wyglądają podobnie, co znacznie ułatwia korzystanie z nich. Nowy Biuletyn wykonany został przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i mamy nadzieję, że spełni oczekiwania odbiorców.

Czekamy na Państwa opinie i uwagi. Można je wysyłać na adres: bip@augustow.eu

Nowe Biuletyny Informacji Publicznej znajdują się pod adresami:

Nazwa jednostki Adres
BIP Urzędu Miejskiego w Augustowie

http://bip.um.augustow.eu

http://bip.um.augustow.pl

BIP Augustowskich Placówek Kultury http://bip.apk.augustow.eu
BIP Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie http://bip.csir.augustow.eu
BIP Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie http://bip.g2.augustow.eu
BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie http://bip.mops.augustow.eu
BIP Przedszkola nr 1 w Augustowie http://bip.p1.augustow.eu
BIP Przedszkola nr 2 w Augustowie http://bip.p2.augustow.eu
BIP Przedszkola nr 3 w Augustowie http://bip.p3.augustow.eu
BIP Przedszkola nr 4 w Augustowie http://bip.p4.augustow.eu
BIP Przedszkola nr 6 w Augustowie http://bip.p6.augustow.eu
BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie http://bip.sds.augustow.eu
BIP Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie http://bip.sp2.augustow.eu
BIP Szkoły Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie http://bip.sp6.augustow.eu
BIP Żłobka nr 1 w Augustowie http://bip.zlobek.augustow.eu
BIP Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie http://bip.zss.augustow.eu
BIP Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Augustowie http://bip.zss2.augustow.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA

Nowy BIP