Jesteś tutaj

Urząd Statystyczny w Białymstoku rozpoczyna badania ankietowe na terenie woj. podlaskiego

Urząd Statystyczny w Białymstoku rozpoczyna program badań statystycznych na terenie woj. podlaskiego. Badania ankietowe mają na celu dostarczenie wiarygodnych, rzetelnych oraz niezależnych informacji o stanie oraz zmianach zachodzących w społeczeństwie, gospodarce oraz środowisku naturalnym.

Przeprowadzane badania ankietowe są badania reprezentacyjnymi, czyli obejmują jedynie wybrane w sposób losowy gospodarstwa domowe lub rolne reprezentujące wszystkie gospodarstwa w Polsce. Aby wyniki prezentowanych badań były wiarygodne, ważne jest aby udzielane odpowiedzi były rzetelne.

Badania statystyczne przeprowadzane będą metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego. W przypadku badań z zakresu rolnictwa istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia ankiet przez Internet. Aplikacja do wprowadzania danych oraz instrukcja znajduje się na stronie www.rolnictwo.stat.gov.pl

Ankieterzy przeprowadzający badania w woj. podlaskim posiadają imienną legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku oraz upoważnienie do zbierania danych. Tożsamość ankieterów można potwierdzić w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku pod numerem tel. 85 749 77 44.

Więcej informacji na temat badań ankietowych: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm.