Jesteś tutaj

Augustów nie przekracza norm zanieczyszczenia powietrza

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi poziomu zanieczyszczenia powietrza w Augustowie, Burmistrz Augustowa informuje, że poziom jakości powietrza w Augustowie mieści się w normach ustalonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Aplikacje mobilne do pomiaru zanieczyszczenia powietrza prezentują dane pomiaru w bardzo uproszczony sposób, tj. co godzinę, czyli prezentowany w aplikacjach poziom pyłów odnosi się do poziomu jakości powietrza w danej chwili. Natomiast norma jakości powietrza w danej miejscowości określana jest na podstawie średniego pomiaru z całego dnia, tj. z 24 godzin. Aplikacje mobilne oznaczają na czerwono poziom zanieczyszczeń przekraczający 50 µg/m3 dla pyłu PM10 w danej chwili, co odzwierciedla, wg aplikacji mobilnych, zły stan jakości powietrza. Nie stanowi to jednak powodu do niepokoju, gdyż nie oznacza to, że została przekroczona ustalona przez GIOŚ średnia dobowa norma jakości powietrza. Należy podkreślić, że od momentu uruchomienia w Augustowie stacji pomiaru zanieczyszczenia powietrza jeszcze żadnego dnia średnia norma dobowa nie przekroczyła niepokojącego poziomu oznaczającego zły stan jakości powietrza.

Wiarygodny poziom jakości powietrza można kontrolować na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska www.powietrze.gios.gov.pl (aby obserwować poziom jakości powietrza w stacji monitoringu w Augustowie należy wejść tutaj). Należy sprawdzać średnie wyniki z całego dnia lub nawet kilku dni wcześniej. Alarm i działania naprawcze GIOŚ podejmuje wówczas, gdy w danym roku taka norma dobowa została przekroczona po raz 36. dla danej miejscowości. Dla pyłu drobnego PM2,5 alarm wszczynany jest na podstawie średnich wyników rocznych, jeśli średnia norma przekroczyła 40 µg/m3. Wyniki pomiaru poziomu jakości powietrza w Augustowie w chwili obecnej nie są niepokojące.

Należy także podkreślić, że czujniki umieszczone w stacjach pomiarowych są bardzo wrażliwe i reagują także na zanieczyszczenia powietrza spowodowane np. pracami budowlanymi prowadzonymi w pobliżu (na ul. Zdrojowej odbywa się obecnie przebudowa Sanatorium Uzdrowiskowego Augustów). W związku z tym, należy mieć na uwadze, że chwilowe przekroczenia normy 50 µg/m3 dla pyłu PM10 mogą wynikać z prowadzonej w pobliżu rozbiórki budynku lub innych prac budowlanych, a nie ze względu na unoszący się w powietrzu smog.

W związku z pojawiającymi się wnioskami o uruchomienie w Augustowie kilku stacji pomiarowych, należy zaznaczyć, że w świetle obowiązującego prawa jedyne wiarygodne pomiary poziomu jakości powietrza prowadzą stacje monitorowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Poza niewieloma wyjątkami, żadne polskie miasto nie posiada więcej niż jedną stację pomiarową na swoim terenie. Zakupienie przez miasto kolejnych stacji pomiarowych byłoby zatem bezpodstawne. Natomiast ustawienie augustowskiej stacji pomiarowej na ulicy Zdrojowej, wynika z faktu, że Augustów, jako miasto uzdrowiskowe, powinno się szczycić tym, że to właśnie w strefie uzdrowiskowej jest czyste powietrze.

Warto także podkreślić, że to dzięki zabiegom i działaniom obecnych władz Augustowa posiadamy po raz pierwszy wiarygodny system monitorujący jakość powietrza. Do tej pory czystość powietrza określana była przez GIOŚ na podstawie matematycznych, nieprecyzyjnych wyliczeń stężenia pyłów na różnych poziomach atmosfery.

Powyższe wyjaśnienia nie oznaczają, że problem zanieczyszczenia powietrza jest przez Samorząd Augustowa bagatelizowany. Władze Augustowa podejmują konkretne działania na rzecz walki ze smogiem. Obecnie trwają intensywne prace nad opracowaniem i wdrożeniem programu na rzecz polepszenia jakości powietrza w Augustowie. Program ma uruchomić m.in. system dofinansowań dla mieszkańców z przeznaczaniem dotacji na rzecz wymiany źródła ciepła w domach i wspólnotach mieszkaniowych lub dofinansowania kosztów przyłączenia domu jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej MPEC „Giga”. Ostateczny kształt programu wraz z zaproszeniem do korzystania z dofinansowań zostaną zaprezentowane mieszkańcom Augustowa na początku II kwartału 2017 r.

GALERIA

Pomiar jakości powietrza w Augustowie

LINKI