Jesteś tutaj

Posiedzenie komisji opiniującej oferty

Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2017 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych - odbędzie się w czwartek, 12 stycznia 2017 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Działalność komisji konkursowej jest jawna - posiedzeniu komisji mogą przyglądać się zainteresowani mieszkańcy Augustowa. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia nr 575/17 z dn. 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2017 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych. Zarządzenie nr 575/17 z dn. 10 stycznia  2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.