Jesteś tutaj

Augustów pozyskuje wykonawców na uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej

To kolejny krok na drodze do rozwoju gospodarczego miasta. Samorząd Augustowa, w związku z pozyskanym dofinansowaniem w wysokości 9,2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy do uzbrojenia terenów inwestycyjnych miasta.

Samorząd Augustowa konsekwentnie realizuje działania w kierunku stworzenia w Augustowie nowych miejsc pracy. Od pozyskania terenów inwestycyjnych (maj 2015), przez podział miasta na osiedla i ograniczenie strefy uzdrowiskowej (wrzesień 2015) po pozyskanie dotacji na uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej (październik 2016) i złożenie wniosku o poszerzenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o Podstrefę Augustów (grudzień 2016).

Działania w zakresie rozwoju gospodarczego Augustowa zaczynają nabierać realnych kształtów. W piątek, 30 grudnia 2016 r. ogłoszono przetarg na udzielenia zamówienia publicznego na uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej. Oferenci mają czas do 1 lutego na złożenie ofert w zakresie utworzenia na terenach inwestycyjnych Augustowa: sieci wodociągowej (ok. 4000 mb), sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 1400 mb), sieci kanalizacji deszczowej (ok. 1600 mb), linii energetycznej oświetlenia ulicznego (ok. 1200 mb), budowy ulic: Usługowej o długości 301,98 m, ulicy Składowej o długości 321,97 m, ulicy Produkcyjnej o długości 461,46 m, ulicy Golfowej o długości 160,04m (nawierzchnie jezdni i zjazdów z mieszanek mineralno– bitumicznych, nawierzchnie zatok parkingowych, chodników z kostki betonowej).

Wyłonienie wykonawców nastąpi w lutym, a zaraz po tym Samorząd Augustowa oczekuje od wykonawcy przystąpienia do prac, które mają się zakończyć w grudniu 2017 roku. Jednocześnie prowadzone są (nie bez sukcesów) intensywne działania promocyjne w kierunku zachęcenia inwestorów do prowadzenia działalności gospodarczej w Augustowie.

Szczegółowe informacje opublikowane są na BIP UM Augustów: http://um-augustow.pbip.pl/?event=informacja&id=12482

GALERIA

Augustowska Strefy Aktywności Gospodarczej Fot. 3dpanorama.pl.