Jesteś tutaj

Postępowanie przetargowe: Profilowanie z zagęszczeniem nawierzchni dróg gminnych, dróg wewnętrznych i wewnętrznych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Miasta Augustowa

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Profilowanie z zagęszczeniem nawierzchni dróg gminnych, dróg wewnętrznych i wewnętrznych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Miasta Augustowa”

 

Ofertę należy złożyć Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 7, Urzędu Miejskiego w Augustowie, adres: ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 16.01.2017 do godz.10:00.