Jesteś tutaj

Spotkanie Burmistrza ze środowiskiem osób niepełnosprawnych

Dnia 29 listopada 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Augustowie odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Augustowa Wojciecha Walulika z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych. Podczas wspólnego posiedzenia dyskutowano nad podniesieniem komfortu życia niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta. Rezultatem spotkania było stworzenie listy najpilniejszych potrzeb na poprawę obecnego stanu, m.in. dostosowanie obiektów użyteczności publicznej, obniżenia krawężników czy montażu ławek na terenie miasta. Tego typu spotkania będą odbywały się cyklicznie w celu wspierania, wzajemnej pomocy oraz integrowania osób niepełnosprawnych.

GALERIA