Jesteś tutaj

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

 • Burmistrz  Miasta  Augustowa
 • działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 11, poz. 234) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 19.05.2021 r. do 09.06.2021 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie przeznaczonych do sprzedaży:
  - nieruchomość oznaczona nr geodez. 717/19 o pow. 1,3555 ha położona przy ul. Składowej;
  - nieruchomość oznaczona nr geodez. 717/18 o pow. 1,1082 ha położona przy ul. Składowej;
  - nieruchomość oznaczona nr geodez. 717/9 o pow. 3,9551 ha położona przy ul. Usługowej;
  - nieruchomość oznaczona nr geodez. 717/31 o pow. 2,7795 ha położona przy ul. Składowej;
  - nieruchomość oznaczona nr geodez. 1979 o pow. 1,8197 ha położona przy ul. Golfowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23.

Ogłoszenie

Zarządzenie

Szkic działek

 • Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr geodez.. 717/31 położonej w Augustowie przy ul. Składowej

             https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/przetarg_717na31-_drugi.pdf

 • Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomościoznaczonej nr geodez. 1979 położonej w Augustowie przy ul. Golfowej

            https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/przetarg_1979_-_drugi.pdf

 

 
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej  nr geodez. 717/26 i 1980 położonej w Augustowie przy ul. Produkcyjnej, obręb 1, który odbędzie się  w dniu 06.11.2019 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60.
 
 

 

Konferencja Przedsiębiorców w Augustowie

 

Gmina Miasto Augustów w l. 2016 - 2018 realizowała projekt „Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie”, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu Gmina Miasto Augustów uzbroiło 19,7 ha gruntów pod tereny inwestycyjne, wyposażając je w sieć wodociągową, energetyczną, sanitarną, deszczową i kanalizacyjną, a także infrastrukturę dróg wewnętrznych.

Wartość projektu po przetargach na roboty i nadzór inwestorski wyniosła 5 574 867,01 zł brutto, z czego dofinansowanie z RPO to 5 283 182,48 zł brutto.

31 marca 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcami odpowiedzialnymi za uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, a tym samym przekazany został plac budowy zlokalizowany przy skrzyżowaniu DK61 z DK8.

Roboty budowlane prowadzone były przez wyłonione w przetargu konsorcjum firm: „EKODROM sp. z o.o.” z Augustowa oraz „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Józef Gajek” z Ełku.

Nadzór inwestorski nad robotami pełniła firma „Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz” z Suwałk.

Obydwie umowy opiewały na łączną kwotę 5 574 867,01 zł brutto.

Zgodnie z podpisaną umową, Wykonawcy prace zostały zakończone do 5 października 2017 r. Uroczyste otwarcie Augustowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej nastapiło 5 lutego 2018r.

 

Uzbrojone tereny inwestycyjne z dogodnymi warunkami do inwestowania w formie zwolnień podatkowych, zlokalizowane w atrakcyjnym miejscu, dają realną szansę na rozwój gospodarczy Augustowa.

 

 

 

 

 

 

Samorząd Augustowa od 20.10.2016 r. realizuje projekt pt. „Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
Projekt ma na celu poprawę sytuacji gospodarczej i warunków do inwestowaniu i rozwoju przedsiębiorstw na terenie Augustowa poprzez uzbrojenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu dróg krajowych: DK61 i DK8. 
 
W ramach realizacji projektu Gmina Miasto Augustów uzbroi niemal 20 ha gruntów brutto, wyposażając je w sieć wodociągową, energetyczną, sanitarną, deszczową i kanalizacyjną, a także infrastrukturę dróg wewnętrznych. 
 
Wartość inwestycji to 5 574 867,01 zł brutto, z czego 5 283 182,48 zł brutto to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Planowane zakończenie inwestycji to styczeń 2018 r.
 
Kontakt:
 
Bogdan Dyjuk
COI Augustów, ul. Młyńska 35;
tel. 694 36 22 37,
            bogdan.dyjuk@urzad.augustow.pl
 

 

GALERIA