Jesteś tutaj

Augustów pozyskał 9,2 mln zł na uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej

Dobrze napisany przez Samorząd Augustowa wniosek zaowocował pozyskaniem 9,2 mln zł dotacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. W środę, 19 października członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk i burmistrz Augustowa Wojciech Walulik oficjalnie przekazali sobie umowę, otwierającą nowy rozdział w rozwoju gospodarczym Augustowa.
 
– Dzisiaj kończymy pewien etap na naszej drodze do dwutorowego rozwoju Augustowa – powiedział burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. – Chcę podkreślić, że wypełniamy swoje obietnice wyborcze. Jeszcze do niedawna nie było w Augustowie ani jednego m2 terenów inwestycyjnych, a całe miasto było objęte rygorystycznymi zapisami ustawy uzdrowiskowej. Dzisiaj mamy te bariery zlikwidowane – mamy 20 ha terenów inwestycyjnych, mamy pieniądze na ich uzbrojenie i mamy wstępnych inwestorów zainteresowanych zakupem gruntów pod nowe zakłady pracy. Równocześnie prowadzimy działania na rzecz przyłączenia tych terenów do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – w niedługim czasie zostanie złożony stosowny wniosek w Ministerstwie Rozwoju. Cały 2017 rok chcemy poświęcić na uzbrajanie tych terenów, aby w 2018 roku mogły powstawać już zakłady produkcyjne i nowe miejsca pracy – dodał burmistrz Wojciech Walulik.
 
Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik podkreślał, że tereny przy skrzyżowaniu dróg krajowych DK8 i DK61 są jednymi z najatrakcyjniejszych w województwie podlaskim – nie tylko przez wzgląd na swoją znakomitą lokalizację, ale także ogromny potencjał rozwoju i możliwość ewentualnego poszerzenia o działki przyległe.
– Mamy spójny program gospodarczy i konsekwentnie, krok po kroku, realizujemy go wraz z radnymi. Wiemy, jak Augustów powinien wyglądać za 20 lat. Dzisiejsze wydarzenie to kamyczek w budowie dobrobytu naszego miasta w przyszłości – podkreślił burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.
 
Burmistrz Augustowa podziękował także zastępcy burmistrza Mirosławowi Karolczukowi oraz radnym z ugrupowania „Nasze Miasto”, w szczególności radnemu Pawłowi Kotwicy i radnemu Tomaszowi Dobkowskiemu, za ogromny wkład pracy, który zaowocował dzisiejszą umową na dotację w wysokości 9,2 mln zł.
 
– Te 9 mln zł to jedne z lepiej zainwestowanych środków pochodzących z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – powiedział Bogdan Dyjuk, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. –  Cieszę się, że w końcu także Augustów dołączył do grona samorządów, które wykorzystują środki europejskie na uzbrajanie terenów pod przyszłych inwestorów. Źle się działo w poprzedniej perspektywie finansowej, kiedy nawet małe gminy w województwie widziały perspektywę uzbrajania terenów inwestycyjnych, a tej możliwości i pomysłu wykorzystania środków na ten cel nie było w Augustowie – dodał Bogdan Dyjuk.
 
Jeszcze w tym roku ruszą prace na terenach inwestycyjnych Augustowa przy skrzyżowaniu dróg krajowych: DK61 i DK8. Samorząd Augustowa uzbroi 20 ha gruntów, wyposażając je w sieć wodociągową, energetyczną, sanitarną i kanalizacyjną, a także infrastrukturę dróg wewnętrznych. Wartość inwestycji to 9,7 mln zł, z czego 9,2 mln zł to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Planowane zakończenie inwestycji to styczeń 2018 r.
 
Projekt „Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
 

GALERIA

Umowa na dotację 9,2 mln zł na uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie
Umowa na dotację 9,2 mln zł na uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie
Umowa na dotację 9,2 mln zł na uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie
Umowa na dotację 9,2 mln zł na uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie

ARTYKUŁY POWIĄZANE