Jesteś tutaj

Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Ziołowej, ulicy Miętowej i ulicy Rucianej w Augustowie

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Ziołowej, ulicy Miętowej i ulicy Rucianej w Augustowie”,

Ofertę należy złożyć Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 31.10.2016 do godz. 10:00.

 

Szczegółowe informacje opublikowane są na BIP UM Augustów: http://um-augustow.pbip.pl