Jesteś tutaj

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej, Czereśniowej, Spacerowej, Hożej w Augustowie

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn.:

a/ „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej i ulicy Czereśniowej w Augustowie”,

b/ „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie”,

c/„Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie”.

 

Ofertę należy złożyć Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 21.10.2016 do godz. 10:00.

 

Szczegółowe informacje opublikowane są na BIP UM Augustów: http://um-augustow.pbip.pl