Jesteś tutaj

Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie miasta

Szanowni Państwo,

Podczas XI sesji Rady Miejskiej w Augustowie, która została zwołana na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz.13.00 (miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Augustowie, przy ul.3 Maja 60) odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta Augustów za 2018 rok.

W debacie będą mogli wziąć udział mieszkańcy Augustowa, którzy złożą do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 50 osób (warunek ten wynika z ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku - art. 28aa pkt 7).

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 17 – 26 czerwca 2019 roku (ostatni dzień roboczy Urzędu Miejskiego w Augustowie, przed dniem sesji Rady Miejskiej)
w Wydziale Organizacyjno-Prawnym, ul. 3 Maja 60, pokój nr 23, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad Raportem o stanie Miasta Augustów za rok 2018 według kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób, chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby (warunek ten wynika z ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku - art. 28aa pkt 8).

 

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                           (-) Marcin Kleczkowski

LINKI